18 มีนาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวคลองท่าหลวงหน้าวัดเขาโร โดยก่อสร้างงานเรียงหินยาเเนวขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 147 เมตร เเละงานเรียงหินใหญ่ จำนวน 5,040 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
4 มีนาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวคลองท่าหลวงหน้าวัดเขาโร โดยก่อสร้างงานเรียงหินยาเเนวขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 147 เมตร เเละงานเรียงหินใหญ่ จำนวน 5,040 กล่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กระบบประปาหมู่บ้านสระนำ้บ่อหรั่ง หมู่ที่6 ตำบลเขาโร
21 กุมภาพันธ์ 2565 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวนราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรเเละราคากลางงานก่อสร้าง
14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างหอถังเหล็กระบบประปาหมู่บ้านสระน้ำบ่อหรั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 8 9 10 11 12 33