ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช