4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเเละภาษีป้าย ประจำปี 2566
1 ตุลาคม 2565 เเบบคำร้องของลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด
23 มิถุนายน 2565 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2565
11 เมษายน 2565 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565
10 ธันวาคม 2564 ช่องทางการเเจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
19 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่ 330/2562 เรื่องเเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1 2 3 8
10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานด้านระบบประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเเซมถนน (นศ.ถ.62-014) สามเเยกวัดทุ่งควาย-สามเเยกบ้านนาพรุเตียว
4 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-0712 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตุลาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเเซมถนน (นศ.ถ.62-014 ) สามเเยกวัดทุ่งควาย-สามเเยกบ้านพรุเตียว หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งควาย ตำบลเขาโร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 2 3 37
24 พฤศจิกายน 2565 ทดสอบ