24 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
19 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
18 มกราคม 2564 วันที่ 18 มกราคม 2564 #องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร จัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
16 พฤศจิกายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
12 พฤศจิกายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
1 2 3 6
18 มกราคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การยื่นเเบบเเสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
6 มกราคม 2565 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรเเละราคากลางงานก่อสร้าง
27 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
24 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ยกเลิกเเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
14 ธันวาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 2 3 22