• กิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลเขาโรประจำปี2567 ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําปีงบประมาณ 2567

26 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
15 มีนาคม 2567 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เเละให้ความรู้เเก่ข้าราชการเเละพนักงานเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
6 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเงินรายได้
26 มกราคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องเเบบบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
25 มกราคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องเเจ้งเวียนกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย
26 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องนโยบายไม่รับของขัวญ เเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
1 2 3 15
29 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถประจำตำเเหน่ง หมายเลขทะเบียน ขค-4478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3914 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล สำหรับกิจกรรมป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมอุปกรณ์เเสงสว่าง กิจกรรมป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าเเละสายเมนต์ไฟฟ้าเเรงดันต่ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-63-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายเเม้น กุญชรินทร์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 16
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโคกหนองนาโมเดล หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มกราคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา พร้อมเปลี่ยนท่อ PE บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์
25 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
24 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนท่อ PE บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร
24 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 2 3 28