ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองพ้อ – ควนเร็ต หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองพ้อ – ควนเร็ต หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง