ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562