ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง