รายงานทางการเงิน

7 กันยายน 2566 รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
4 สิงหาคม 2566 รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
7 กรกฎาคม 2566 รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566
28 มิถุนายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องเเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566)
9 มิถุนายน 2566 รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
9 พฤษภาคม 2566 รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566
5 เมษายน 2566 รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมา2566
4 เมษายน 2566 รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566
27 มีนาคม 2566 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน
27 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนตุลาคม 2566)
1 2 3