รายงานทางการเงิน

27 มีนาคม 2566 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน
27 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนตุลาคม 2566)
3 มีนาคม 2566 รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
3 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมกราคม 2566
10 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
6 มกราคม 2566 รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565
23 ธันวาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เเผนการจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566)
2 ธันวาคม 2565 รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
29 พฤศจิกายน 2565 งบเเสดงฐานะการเงินเเละองค์ประกองอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
14 พฤศจิกายน 2565 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
1 2