สำนักปลัด.

4 เมษายน 2566 สรุปรายงานสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีาคม 2566)
4 เมษายน 2566 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 2)
4 เมษายน 2566 รายงานสถิติการให้บริการของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(รอบระยะเวลา 6 เดือน)
5 มกราคม 2566 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 เมษายน 2565 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งเเต่เดือนมกราคม2565-มีนาคม 2565) ไตรมาสที่2
10 มกราคม 2565 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งเเต่เดือนตุลาคม2564-ธันวาคม 2564) ไตรมาสที่1
3 พฤษภาคม 2564 สรุปรายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งเเต่เดือน มกราคม 2564-มีนาคม 2564) ไตรมาสที่ 2
3 พฤษภาคม 2564 สรุปรายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งเเต่เดือน ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) ไตรมาสที่ 1
3 พฤษภาคม 2564 สรุปรายงานสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งเเต่เดือน มกราคม 2564-มีนาคม 2564) ไตรมาสที่ 2
3 พฤษภาคม 2564 สรุปรายงานสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตั้งเเต่เดือน ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) ไตรมาสที่ 1
1 2