แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

19 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
20 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องเผยเเพร่เเผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3 ตุลาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566
28 มิถุนายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
8 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 มกราคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม – เพิ่มเติม)
28 ธันวาคม 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม)