แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

16 สิงหาคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 )เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566
8 พฤษภาคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
1 มีนาคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
28 กุมภาพันธ์ 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566
30 มกราคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566
25 มกราคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เเก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
10 มกราคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
29 พฤศจิกายน 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565
16 พฤศจิกายน 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เเก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565
1 2 3 4