ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจือบ บุญส่ง – บ้านนายชู เพชรสีเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจือบ บุญส่ง – บ้านนายชู เพชรสีเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์