ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร-เรื่อง-ก.pdf (112 downloads) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมา.pdf (124 downloads)

ดาวน์โหลดไฟล์