คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่ 323/2564 เรื่องเเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่ 323/2564 เรื่องเเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนหัวหน้าส่วนราชการ 323-64.pdf (11 downloads)

 

ดาวน์โหลดไฟล์