คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่ 330/2562 เรื่องเเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่ 330/2562 เรื่องเเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 330-64.pdf (16 downloads)

ดาวน์โหลดไฟล์