ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เเก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เเก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf (15 downloads)

ดาวน์โหลดไฟล์