ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางจินตนา สังขโชติ-บ้านนายศิริ จักรเเก้ว (ตอนที่2)หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์