ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลเขาโร เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลเขาโร เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร-เรื่อง-น.pdf (25 downloads)

ดาวน์โหลดไฟล์