ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง นโยบายการบริหารเเละการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

ประกาศ-เรื่อง-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564.pdf (40 downloads)

ดาวน์โหลดไฟล์