เเผนการปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร พ.ศ.2565

เเผนการปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร พ.ศ.2565 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและปร.pdf (67 downloads)

ดาวน์โหลดไฟล์