เเผนทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต/เเจ้งเบาะเเสด้านการทุจริตเเละประพฤติชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

เเผนทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต/เเจ้งเบาะเเสด้านการทุจริตเเละประพฤติชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร[ มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต.pdf (27 downloads)

ดาวน์โหลดไฟล์