ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานด้านระบบประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานด้านระบบประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ดาวน์โหลดไฟล์

CCF_000154