ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ-พ.ศ.2565-.pdf (79 downloads)

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2565