ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยว คลองท่าหลวงหน้าวัดเขาโร โดยก่อสร้างงานเรียงหินยาเเนว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 147 เมตร เเละงานเรียงหินใหญ่ จำนวน 5,040 กล่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดไฟล์