รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

 

ดาวน์โหลดไฟล์

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 26-07-65