รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

 

ดาวน์โหลดไฟล์

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10-02-65