เเบบคำร้องของลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด

เอกสารใช้ประกอบการลงทะเบียน
1.เเบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2.เเบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
4.สำเนาสูติบัตรเด็กเเรกเกิด
6.บัญชีธนาคาร (ให้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)
7.หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน(ของทุกคนที่มีรายได้ประจำเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท)
8.สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรเเสดงสถานะตำเเหน่งหรือเอกสารอื่นไดของผู้รับรองคนที่1 เเละผู้รับรองคนที่2

เเบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด

 

ดาวน์โหลดไฟล์