การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเเละราคากลางงานก่อสร้าง

ดาวน์โหลดไฟล์