ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามเเยกทางเข้า อบตเขาโร-บ้านควนหาญเฒ่า (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์