ถวายเทียนพรรษา ตามโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ได้กำหนดจัดการถวายเทียนพรรษา ตามโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566
โดยนายไพรัตน์ รักษ์พงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำท้องที่ ส่งมอบเทียนพรรษาให้กับผู้นำ/ตัวแทนชุมชน เพื่อนำไปถวายเทียนพรรษาของแต่ละวัดในเขตพื้นที่บริการของแต่ละหมู่บ้าน

ดาวน์โหลดไฟล์