ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนตุลาคม 2566)

เเผนการจ่ายเงิน-ไตรมาส-3.pdf (33 downloads)

ดาวน์โหลดไฟล์