ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566-31 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์