ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเเละปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนางจิตรา สังขโชติ- บ้านนางสาวธารทิพย์ ชัยชาญ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดไฟล์

โครงการก่อสร้างเเละปรับปรุงถนนฯ