ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามเเยกบ้านวังเต่า หนองปลิง-สระนำ้พรุจูด (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์