ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลเขาโรโดยการถมหลุมมบ่อพร้อมปาดเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์