ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมเปลี่ยน PE บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเบ็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดไฟล์