ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนท่อ PE บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศราคากลาง