ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ดาวน์โหลดไฟล์

เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง