ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา พร้อมเปลี่ยนท่อ PE บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง