โครงการการควบคุมสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพื้นที่ตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 5 กันยายน 2566
นายไพรัตน์ รักพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการควบคุมสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพื้นที่ตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร โดยมี นางอมร ภารา เเละ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งควาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การดำเนินงานควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนที่ต่อเนื่อง เเละเฝ้าระวังติดตามอย่างมีคุณภาพซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชน องค์กรระดับหมู่บ้านเกิดความเข้าใจ เเละร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้โรคขาดสารไอโอดีนลดลง

ดาวน์โหลดไฟล์