โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 กันยายน 2566
นายไพรัตน์ รักพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร โดยมี อาจารย์ปนิตา วิเศษโชติ เเละอาจารย์เสาวรัตน์ บุษรานนท์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาความรู้เเละทักษะในอาชีพให้เเก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสร้างอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์