โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเขาโร ประจำปี 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นกระจูด ในโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเขาโร ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาเเละปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำพรุจูด ให้เกิดประโยชน์มีความสวยงามเเละเอื้อต่อการสร้างบรรยากาศให้กับเเหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพของชีวิตของประชาชนดีขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์