โครงการเขาโรเกมส์ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาโร คณะครูเเละนักเรียนในพื้นที่ตำบลเขาโร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการเขาโรเกมส์ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดเขาโร

ดาวน์โหลดไฟล์