ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-63-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

จ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องสูบนำ