ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล สำหรับกิจกรรมป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล