โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันท้องถิ่น​ไทย​ ประจำปี​ 2567
วันที่ 18 มีนาคม​ 2567 เวลา​ 09.30 น.
นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในสังกัด หน่วยงานราชการในพื้นที่ กลุ่มองค์กร เเละประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลดไฟล์