โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเเละเยาวชนในชุมชน กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน อายุ 8-12 ปี ประจำปี 2567

กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน อายุ 8-12 ปี ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เป็นแรงขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้ฝึกสอน โรงเรียนวัดเขาโร โรงงเรียนบ้านวังเต่า โรงเรียนบ้านหนองปลิง โรงเรียนบ้านหนองท่อม และโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของสนามการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์