โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2567

นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มอบหมายให้ นางนิตรา สุขสุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร โดยมี นางกำจอย พันธ์งาม ประธานกลุ่มสตรีอำเภอทุ่งสง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพให้แก่ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสร้างอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อไป

 

ดาวน์โหลดไฟล์