โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเเก้ไขปัญหายาเสพติดเเละส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มอบหมายให้ นายชัยชนะ สุมงคล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเเก้ไขปัญหายาเสพติดเเละส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 25-26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. อำเภอทุ่งสง โดยมี ร.ต.อ. เอกพงค์ คงนวน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเเก้ไขปัญหายาเสพติดเเละส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ในการนี้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดให้เเก่ตนเองเเละครอบครัว ตลอดจนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับสถานที่ศึกษาเเละชุมชน

 

ดาวน์โหลดไฟล์