15 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจาตัวคนพิการ
10 ธันวาคม 2564 ช่องทางการเเจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
19 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่ 330/2562 เรื่องเเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
9 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่ 323/2564 เรื่องเเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนหัวหน้าส่วนราชการ
19 ตุลาคม 2564 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่
8 ตุลาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 5 6 7 8 9 14
18 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร หมู่ที่ 10
16 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
12 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาตามระยะทางรถยนต์ประจำตำเเหน่งทะเบียน ขค 4478 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาจากบ้านายกำจัด ไหมจุ้ย – บ้านนายสมพงศ์ เพียรดี หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตประปาซอยทุ่งม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเข้าโครงไม้พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารรางวัลองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธันวาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเข้าโครงเหล็กป้ายเเบคดรอปพระบรมฉายาลักษณ์เเละทำเนียบบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
1 5 6 7 8 9
28 กันยายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยว คลองท่าหลวงหน้าวัดเขาโร โดยก่อสร้างงานเรียงหินยาเเนว ขนาดกว้าง 3เมตร ยาว 147 เมตร เเละงานเรียงหินใหญ่ จำนวน5,040 กล่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21 กันยายน 2565 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชบริเวณเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำบลเขาโร โดยวธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเเบคโฮขุดซ่อมท่อประปาที่ชำรุด โดยวธีเฉพาะเจาะจง
20 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง รักษาหมายเลขทะเบียน 1 กฎ3242 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กันยายน 2565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
9 กันยายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำเเหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเจาะจง
6 กันยายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยว คลองท่าหลวงหน้าวัดเขาโร โดยก่อสร้างงานเรียงหินยาเเนว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 147 เมตร เเละงานเรียงหินใหญ่ จำนวน 5,040 กล่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 5 6 7 8 9 27