วัดทุ่งควาย

วัดทุ่งควาย
วัดทุ่งควาย ตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง  ได้เริ่มก่อสร้างจากการชักชวนของชาวบ้าน
ตำบลเขาโร  ปลุกสร้างกุฏิศาลาที่บำเพ็ญกิจการกุศลตั้งเป็นสำนักสงฆ์ในที่ดินเนื้อที่
12 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา แล้วอาราธนาพ่อท่านคง วัดทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่
มาเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์แห่งนี้ เมื่อปีกุนพุทธศักราช 2554
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาโร